Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/07/2024 19:04:50

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

9. Elements privatius i elements comuns

9.1. Elements privatius Articles 553-33 fins 553-40 del Llibre V del Codi civil català)

Els elements privatius d’un immoble són: els habitatges, els locals i/o els annexos a l’edifici.

Drets sobre els elements privatius:

Els propietaris i les propietàries tenen dret a l’ús exclusiu de la seva propietat per poder vendre-la, permutar-la, hipotecar-la, cedir-la i poden realitzar qualsevol negoci jurídic que tingui validesa legal.

Els propietaris i propietàries d’un element privatiu hi poden fer obres de conservació i de reforma sempre que no perjudiquin els o les altres propietàries ni la comunitat i ho han de comunicar prèviament a la presidència o a l’administració de la comunitat, requerint-se l’acord de la junta de propietaris si l’obra comporta alteracions d’elements comuns.

Obligacions sobre els elements privatius:

Els propietaris i propietàries dels elements privatius tenen la obligació de conservar-los en bon estat i mantenir els serveis i les instal·lacions que tinguin. Els propietaris i propietàries, tenen l’obligació de cedir el pas per la seva propietat privada, de manera permanent o temporal, si fos necessària la creació de serveis comuns (ascensor), reparacions en benefici de la comunitat o d’accés a elements comuns als quals no s’hi pugui accedir de cap altra manera. Les persones propietàries o les ocupants no poden fer en els elements privatius ni en la resta de l’immoble activitats contràries a la convivència normal en la comunitat.

9.2. Elements comuns (Articles 553-41 fins 553-44)

La part comuna d’un immoble està formada pels espais que són propietat de tots els veïns, és a dir, els que són de propietat compartida: porteria, patis, terrats, celoberts, jardins, piscines, estructures, façanes, etc.

Drets sobre els elements comuns:

Tots els propietaris i propietàries tenen dret a gaudir i utilitzar els espais comuns sempre i quan respectin el que estableixen els estatus i no actuïn contra l’interès de la comunitat.

Obligacions sobre els elements comuns:

Les despeses provinents del manteniment i conservació dels espais comuns van a càrrec de la comunitat de propietaris i propietàries. Tot i així, les persones que gaudeixen d’aquests espais cal que els utilitzin manera correcta, cívica i respectuosa ja que formen part d’allò col·lectiu i comunal.

Elements comuns d’ús exclusiu:

En el títol de constitució o per acord unànime a la junta de propietaris i propietàries es pot vincular a algun element privatiu l’ús exclusiu de patis, jardins, terrasses, cobertes de l’immoble o altres elements comuns. En aquest cas, propietaris i propietàries d’aquests elements privatius que tenen l’ús exclusiu d’elements comuns han d’assumir totes les despeses de conservació i manteniment i han de mantenir-los en bon estat. Si no és per un mal ús o per una mala conservació llavors les reparacions aniran a càrrec de la comunitat.

Obres en elements comuns:

La comunitat ha de cobrir les reparacions que s’originin de problemes de construcció o estructurals, independentment que hi siguin des d’un principi o apareguin amb el temps, o les reparacions que afectin o beneficiïn tot l’immoble, excepte si són resultat d’un mal ús o manteniment per part d’algun propietari o propietària.

Cap veí no pot fer obres als espais comuns de la finca, tret que ho aprovi l’assemblea. Els veïns tenen l’obligació de facilitar l’accés al seu habitatge per a qualsevol reparació necessària per a la millora de l’espai comú. Si hi hagués desperfectes en aquestes accions, la comunitat haurà de reparar els danys causats al pis afectat.

Salta a la part superior