Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
24/07/2024 13:44:27

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Altres

Servei de Mediació Ciutadana

El Servei Municipal de Mediació Ciutadana de Sant Feliu de Llobregat és un espai, on de manera neutral i confidencial, un equip professional especialitzat, facilita a la ciutadania les tècniques necessàries per tal de que ells mateixos puguin gestionar els propis conflictes, obtenint un resultat satisfactori per als implicats.

Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE)

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

Una vegada obtingut l'informe tècnic, elaborat mitjançant el Generador d'informes ITE, cal sol·licitar a l'Administració el certificat d'aptitud de l'edifici.

Certificat d’Eficiència Energètica d’Edificis

El Certificat d’Eficiència Energètica és un document, subscrit per un tècnic competent, que conté informació sobre les característiques energètiques de l’envolupant tèrmica

El certificat d’eficiència energètica aporta al comprador o llogater d’un edifici informació objectiva i transparent de la qualitat energètica del bé que vol comprar o llogar, la qual ha de figurar en la publicitat i s’ha de lliurar en la formalització del contracte.

Des de l’1 de juny de 2013, per llogar o vendre un edifici, habitatge o local s’ha de disposar del Certificat d’eficiència energètica.

Enllaços relacionats:

Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

Altres enllaços d’interès

 Avalloguer

L’Avalloguer és un règim de cobertures que consisteix en assegurar a les persones arrendadores d’habitatges, amb contractes formalitzats a l’empara de l’article 2 de la Llei 29/1994, d’arrendaments urbans la percepció d’una quantitat, en el cas d’instar un procés judicial de desnonament per manca de pagament de la renda d’acord amb les condicions i els requisits que estableix la normativa.

Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Guies per a comunitats de propietaris

8.5.4 Entitats relacionades amb l’habitatge

Salta a la part superior