Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/05/2024 06:27:31

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Una ciutat feminista
Els nostres drets, la nostra igualtat

Una ciutat feminista - Els nostres drets, la nostra igualtat

Consell Municipal de Dones

El Consell de les Dones de Sant Feliu de Llobregat és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat de conformitat amb el que preveuen els arts. 59 i 60 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Aquest Consell es crea amb la voluntat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de contribuir al compliment de mandat de l'art. 9.2 de la Constitució Espanyola, que atribueix als poders públics l'obligació de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en els quals s'integren siguin reals i efectives, de remoure els obstacles que ho impedeixen, i de facilitar la participació de la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social.

Objecte

 1. El Consell de les Dones té per objecte esdevenir un òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Sant Feliu per aquelles qüestions d'interès per a les dones de Sant Feliu, i en concret per aquelles competències i funcions que suposin una millora del benestar i de la qualitat de vida d'aquest sector de la població i que són pròpies del municipi.
 2. El Consell de les Dones de Sant Feliu es justifica per la importància d'aquest sector en la vida de la ciutat, pel seu es demogràfic, per l'especificitat de les seves necessitats, per les discriminacions per raó d’identitat sexual encara existents a la nostra societat.

Finalitats

Són finalitats i competències del Consell de Dones de Sant Feliu de Llobregat:

 • Estimular la participació i l'associacionisme dels col·lectius de dones, facilitant la informació, la difusió, el recolzament i l'assessorament oportuns.
 • Conèixer i debatre les actuacions municipals que contribueixen a promoure la presència de les dones a la societat en tots els àmbits (social, cultural, polític, laboral, etc.) i a atendre específicament aquelles dones que pateixen situacions greus.
 • Impulsar la coordinació, la col·laboració i la cooperació entre les associacions, les entitats i les institucions, ja siguin públiques o privades, que realitzen activitats per a la promoció de les dones.
 • Estudiar i emetre informes sobre temes d'interès per a les dones, per tal de contribuir als canvis que ens portin a una societat més justa i solidària.
 • Proposar la realització de debats i campanyes novedoses que facin visibles les idees, la manera de fer i la veu de les dones.
 • Ser consultat abans que els òrgans municipals debatin i aprovin assumptes d'especial incidència en aquest sector.
 • Fomentar la prestació de serveis específics per a les dones.
 • Promoure i difondre les actuacions municipals que contribueixin efectivament en convertir la igualtat de dret en igualtat de fet.
 • Esser l'òrgan de consulta en els processos d'elaboració d'ordenances que afectin les dones, no solament durant els períodes d'informació pública expressa, sinó també durant els mateixos treballs d'elaboració.
 • Proposar els procediments adequats per a la participació de les ciutadanes en els serveis i empreses municipals.

El Consell de les Dones té un caràcter consultiu i de participació. Les seves funcions s'exerciran mitjançant l'elaboració d'informes, dictàmens o demandes, que tindran rang de recomanació pels òrgans del Govern Municipal, i per tant, no seran vinculants.

Atribucions

Els camps on el Consell de les Dones actuarà seran aquells que tinguin una relació directa o indirecta amb la qualitat de vida i el benestar social de la població, en general, i de les dones i nenes, en particular.

L'actuació del Consell serà, doncs, integral i assumirà tots aquells aspectes relacionats amb el benestar social des d'un punt de vista econòmic, social i cultural.

Organització

El Govern i Administració del Consell de les Dones s'exercirà pels òrgans següents:

 • La Presidència
 • La Vicepresidència
 • El Plenari
 • I la Comissió Permanent

Documents:

Reglament del Consell Municipal de Dones (1996)

Actes:

Resultats: de 1 a 10 de 40
TítolURLMidaAccions
Acta consell 24-10-2023.docxURL Acta consell 24-10-2023.docx (pdf)206.57 KB
Acta consell 26-09-2023.docxURL Acta consell 26-09-2023.docx (pdf)206.57 KB
Acta Consell de Dones_Maig_2023URL Acta Consell de Dones_Maig_2023 (pdf)190.01 KB
Acta_Consell-Dones_gener_2023URL Acta_Consell-Dones_gener_2023 (pdf)175.00 KB
Acta_Consell de Dones_15_Setembre_2022URL Acta_Consell de Dones_15_Setembre_2022 (pdf)1018.13 KB
Acta-Consell-Dones-03_Maig_2022URL Acta-Consell-Dones-03_Maig_2022 (pdf)375.06 KB
Acta-Consell-Dones-03_Maig_2022URL Acta-Consell-Dones-03_Maig_2022 (docx)41.80 KB
Acta-Consell-Dones-17_Març_2022_ Tovalloles_DefURL Acta-Consell-Dones-17_Març_2022_ Tovalloles_Def (pdf)403.50 KB
Acta_Consell_Dones_16_09_2021URL Acta_Consell_Dones_16_09_2021 (pdf)322.84 KB
Acta-Consell-Dones-22-07-2021URL Acta-Consell-Dones-22-07-2021 (pdf)447.51 KB
PrimeraRetrocés ràpidAnterior
1234
SegüentAvanç ràpidDarrera
Salta a la part superior