Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/07/2024 18:44:56

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
El Consistori

L'Ajuntament - El Consistori

Àrea de Presidència

Competències delegades

Presidència de l'Àrea:

 • Aplicació i compliment normativa transparència i protecció de dades
 • Aportacions a ens i organismes propis o externs (quantia anual inferior 0,2% pressupost)
 • Aprovació de liquidacions d'impostos, taxes i preus públics
 • Aprovació i resolució subvencions import igual o inferior 0,2% pressupost
 • Convenis amb entitats públiques i privades dins el seu àmbit d'actuació (inferior 0,2% pressupost)
 • Direcció, coordinació i gestió de l'Àrea i del seu personal
 • Gestió dels expedients del seu àmbit d'actuació, revocació d'actes i rectificació d'errors
 • Òrgan de contractació (quantia anual inferior 0,2% pressupost i delegació JGL)
 • Planificació, coordinació, transversalitat i avaluació de les polítiques de l'Àrea
 • Seguiment del Pla d'Inversions
 • Signar anuncis oficials, executar i fer complir els acords de l'Àrea
 • Signar les certificacions de l'Àrea emeses per la Secretaria General
 • Sol·licituds i acceptacions subvencions dins el seu àmbit d'actuació

Regidoria d'Hisenda, Personal i Serveis Generals

 • Afers contenciosos
 • Arxiu
 • Auditories i control financer
 • Delimitació de termes municipals
 • Desenvolupament del procés electoral
 • Designació noms de carrers i numeració
 • Elaboració i gestió pressupostària
 • Gestió i desenvolupament del personal de l'Ajuntament
 • Intervenció, tresoreria i serveis econòmics
 • Serveis jurídics

Regidoria de Compres i Gestió Patrimonial

 • Cementiri municipal i serveis funeraris
 • Gestió de les concessions
 • Gestió patrimonial
 • Inventari municipal
 • Planificació estratègica, gestió i seguiment de la contractació
 • Planificació i gestió d'equipaments
 • Responsabilitat patrimonial

Regidoria de Civisme i Seguretat Ciutadana

 • Convivència, mediació i civisme
 • Impuls i seguiment del Pla Local de Seguretat
 • Policia local, protecció civil i trànsit
 • Seguretat ciutadana

Enllaços a documents d'interès:

Salta a la part superior