laRosa

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
17/07/2024 12:36:34

Idioma

Identificació

La Rosa
Moneda Local de Sant Feliu de Llobregat

Avís legal i Condicions de servei

Avís legal

El domini web, APP i servei municipal de pagament mitjançant "Moneda Local"  és propietat de:

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Pl. de la Vila, 1
08980 Sant Feliu de Llobregat
CIF: P0821000G

L'accés i utilització de la pàgina web, APP i servei municipal de pagament mitjançant "Moneda Local" resta subjecte a les condicions següents:

Condicions generals

 1. La persona usuària haurà de llegir i acceptar expressament l'avís legal i condicions del servei en registrar-se i fer ús del servei municipal de pagament mitjançant "Moneda Local" i/o als serveis associats que s'ofereixen.
 2. L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es reserva el dret d'actualitzar els continguts d'aquesta pàgines web i l’APP quan ho consideri, i també d'eliminar-los i de limitar-hi o impedir-hi l'accés, de manera temporal o definitiva.
 3. El material i continguts recollits a la pàgina web i a l’APP són propietat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat o dels tercers que hagin autoritzat l'ús a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i es troben emparats per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Queda prohibida la reproducció, còpia, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb el contingut sense l'autorització expressa de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat; llevat de que s'expressi explícitament una altra cosa.
 4. L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat no es responsabilitza del contingut i la informació de les pàgines web o serveis de terceres entitats connectades per enllaços a aquest portal web o l’APP del servei de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat gestionat per NOVACT.
 5. L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat no s'obliga a controlar les informacions i les opinions que els usuaris transmetin o de l'ús que aquests facin de les informacions i continguts recollits. L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es reserva el dret d'eliminar qualsevol informació o opinió dels usuaris que sigui contrària a la legalitat vigent, especialment quan signifiqui una vulneració dels drets i llibertats fonamentals de la persona.
 6. Aquesta pàgina web utilitza cookies que s'instal·len al seu ordinador per tal de millorar la seva navegació d'aquesta web, sense recollir cap dada personal ni confidencial. Si vostè no vol fer ús de les cookies, pot donar l'ordre al seu navegador perquè li adverteixi abans d'acceptar cookies i rebutjar-les, per a més informació pot consultar la Política de Privacitat i cookies.
 7. L'ús de les xarxes socials vinculades als portals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i tercers està regulat a la política de xarxes socials de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
 8. L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat dóna estricte compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i Societat de la Informació.
 9. L'Ajuntament realitza el tractament de les seves dades únicament i exclusivament per a la gestió del servei de la "Moneda Local".
  Pot consultar el detall del tractament de dades que realitzem a la nostra política de privacitat.
 10. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb la tecnologia actual, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats.

Condicions del Servei

El Servei municipal de pagament mitjançant "Moneda Local La Rosa" és el circuit de "Moneda Local" de Sant Feliu de Llobregat regulat per un Reglament municipal que permet incentivar l’economia local i la cohesió social i la seva naturalesa jurídica és un bo polivalent, és a dir, un instrument que ha d'acceptar-se voluntàriament com a contraprestació total o parcial d'un lliurament de béns o d'una prestació de serveis. El circuit de "Moneda Local" no s'incardina en diner electrònic en tant que no es compleixen tots i cadascun dels requisits previstos en l’article 1.2 de la Llei de diner electrònic. La Rosa no és en cap cas "bitllets i monedes" ja que no és diner legal, ni tampoc diner electrònic.

El servei municipal es presta mitjançant l'Associació Novact, entitat sense ànim de lucre, amb seu a Carrer Junta de Comerç, 20 principal 08001 de Barcelona amb NIF G62083357, en la seva condició d’Entitat gestora de la "Moneda Local" de Sant Feliu de Llobregat.

El servei es realitza mitjançant Lemonway, com a Passarel·la Segura de Pagament  (PSP) autoritzada per un Banc de l'Eurozona (ACPR) per a la gestió d’operacions de pagament i serveis de custodia de fons.

La persona usuària en adherir-se al servei accepta les presents Condicions Generals d’Adhesió les quals es detallen a continuació:

 1. El servei està limitat a persones majors de 14 anys i a disposar d’un document acreditatiu nacional –DNI o NIE-.
 2. El registre al servei es realitza exclusivament mitjançant l’APP habilitada que està disponible a les plataformes de GooglePlay i properament a AppleStore.
 3. Les persones usuàries professionals addicionalment hauran de:
  1. Obrir un compte de pagament individual en l’entitat proveïdora de serveis de pagament Lemonway (l'"Entitat de pagament").
  2. Establir un contracte de Marc de Serveis de Pagament amb la plataforma del servei.
  3. Aportar documentació acreditativa de la seva forma jurídica segons es determina al contracte de serveis amb la plataforma i es pot trobar detallat al Contracte d’Adhesió.
 4. La persona usuària es registra introduint les seves dades personals de telèfon mòbil, DNI i  contrasenya i – en el cas dels usuaris professionals – amb el CIF de l’empresa. El registre es realitza un cop acceptades les condicions del servei i realitzada la verificació de la identitat de la persona mitjançant un codi únic a través de SMS.
 5. El número de telèfon indicat serà utilitzat per a remetre notificacions de qualsevol informació, modificació o eventualitat del servei en l’idioma seleccionat a l’alta.
 6. La persona usuària podrà configurar el seu perfil, modificar correu electrònic, canvi d’idioma.
 7. La persona usuària – dins de l’aplicació – pot:
  1. Crear nous comptes personals o professionals i alternar el que desitgi en cada cas. Aquests comptes es poden compartir amb altres usuaris, definint el nivell de permisos que es desitgi.
  2. Mitjançant el seu Mapa Interactiu permet localitzar els diferents comerços adherits a la "Moneda Local", visualitzar les seves dades de contacte, horaris, productes o serveis oferts, etc. així com la ruta per arribar al comerç o fer pagaments a distància.
  3. Realitzar pagaments i cobraments mitjançant diferents sistemes com, escaneig de QR, pagaments entre els teus comptes i pagaments a comerços del mapa.
  4. Realitzar la devolució d’una transacció rebuda o part d'ella.
 8. Les Persones usuàries particulars no podran bescanviar "Moneda Local" a Euros, sinó que hauran de gastar la "Moneda Local" adquirida en els establiments locals.
 9. La Persona usuària ha d’informar immediatament de qualsevol incidència o situació irregular que cregui que s’ha produït: enviament de transaccions no autoritzada des del seu compte, accés no autoritzat al seu compte, situació de contrasenya compromesa, errors en el funcionament, etc. mitjançant:
  1. Telèfon: 722826863 de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
  2. WhatsApp al telèfon d'atenció mencionat anteriorment.
  3. Correu electrònic larosa@santfeliu.cat  
 10. Es responsabilitat de la persona usuària, principalment:
  1. Utilitzar la "Moneda Local" de conformitat amb el Reglament que regula el funcionament del servei.
  2. Subministrar tota la informació veraç i actualitzada.
  3. Prendre totes les mesures raonables a fi de protegir els elements de seguretat personalitzats de que vagi proveït.
  4. No actuar amb falta de poder en nom i representació d’altres persones físiques o jurídiques, sense la seva autorització.
  5. Complir tota la normativa que afecta al servei.
 11. Els drets de les persones usuàries del servei són principalment els següents:
  1. Dret d’admissió quan es compleixin els requisits establerts.
  2. Dret a tenir una disponibilitat immediata de la "Moneda Local" en el seu compte
  3. Dret a accedir a la informació de l’estat del seu compte en tot moment.
  4. Dret a ser informats de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, de les condicions dels serveis i modificacions de les condicions.
  5. Dret a devolució immediatament de l'import d'operacions no autoritzades
  6. Per a persones usuàries professionals, dret a cobrament íntegre o parcial, segons correspongui, de l'import sol·licitat per a la conversió, mantenint la paritat amb l'euro, una vegada s'hagi tramitat la sol·licitud de conversió de "Moneda Local" a euros. 
  7. En cas de desaparició del servei, dret a convertir la "Moneda Local" en euros, sense que, en tal cas, pugui imposar-se una quota de retirada.
 12. Els comptes són personals i intransferibles i van vinculats a la identitat dels seus titulars. No està permesa la cessió, el canvi de titulars d'un compte, ni canvis en altres elements que contribueixin a la identificació dels subjectes en la transacció, tret que tals canvis vinguessin imposats per canvis legals o decisions judicials obligatòries que hauran d'acreditar-se documentalment. Està permesa la baixa de titulars.
 13. En el supòsit de mal ús o infraccions en la utilització del servei podrà ser motiu de sanció econòmica d’acord el procediment sancionador previst al Reglament de la "Moneda Local".
 14. El Servei municipal de pagament mitjançant "Moneda Local" es reserva el dret a bloquejar el compte d'una Persona usuària determinat per raons objectivament justificades relacionades amb la seguretat, la viabilitat del Servei municipal de pagament mitjançant "Moneda Local" i la sospita d'una utilització no autoritzada o fraudulenta del mateix.
 15. Les Persones usuàries podran adreçar les seves consultes:
  1. Per correu electrònic a l’adreça larosa@santfeliu.cat    
  2. Al telèfon i/o WhatsApp Business de contacte: 722826863 de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
 16. Les Persones usuàries podran realitzar queixes, reclamacions i propostes davant l’ajuntament mitjançant del registre electrònic, o bé presencialment a la OAC (de dilluns a divendres de 8 a 20 h).
Salta a la part superior