Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
02/12/2023 23:34:26

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Podcasts de la preinscripció escolar de la Generalitat de Catalunya

Explicació, pas a pas, de tot el que necessites saber per preinscriure el teu fill o filla: documentació, aspectes que cal tenir en compte a l'hora de triar centre, sistema de puntuació...

Introducció a la preinscripció

5 min. 48 seg. Com és la preinscripció escolar: triar centre educatiu, preparar la documentació, presentar-la, respectar els terminis i entendre el sistema de punts. Els infants i joves rebran l'assignació de plaça segons diversos criteris, com si hi ha altres germans o germanes que estudien al centre, si és molt proper al domicili o si hi ha alguna necessitat educativa especial...

Sistema de puntuació per a l'assignació de places (segon cicle d'educació infantil)

10 min. 23 seg. Un cop feta la preinscripció dels fills i filles al primer curs del segon cicle d'educació infantil, el sistema de puntuacions és un mètode objectiu per decidir qui obté plaça a cada centre educatiu. El criteri que suma més puntuació és el de tenir germans o germanes al centre...

Sistema de puntuació per a l'assignació de places (ESO)

12 min. 6 seg. Per accedir a l'educació secundària es prioritzen les sol·licituds atenent a diversos aspectes: en primer lloc, són preferents les sol·licituds en què hi ha una relació d'adscripció entre el centre de procedència i el centre triat en primera opció i de l'altra la suma de puntuacions dels criteris prioritaris...

 

Documentació

7 min. 2 seg. Quan es fa la sol·licitud de preinscripció escolar, cal acreditar documentalment algunes dades, ja sigui amb documents que identifiquen les persones sol·licitants o de l'alumne o alumna que es matricularà, o el compliment dels criteris amb què s'obté puntuació per a la sol·licitud...

 

Què passa quan no s'obté plaça a cap dels centres demanats?

5 min. 17 seg. En la sol·licitud de preinscripció, cada família ha de fer constar el màxim nombre de centres que li interessi, fins a un total de 10. Si no obté una plaça en el primer centre demanat, s'intentarà assignar-ne una en el segon centre sol·licitat o en els posteriors...

 

Com s'ha d'emplenar la sol·licitud de preinscripció?

10 min. 59 seg. La sol·licitud de preinscripció és electrònica, a través del web preinscripcio.gencat.cat. El pare o la mare s'ha d'autenticar electrònicament amb un certificat digital. Les famílies que no hagin pogut aconseguir cap mètode d'identificació electrònica poden fer la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic....

Fases clau de la preinscripció

5 min. 39 seg. El procés de la preinscripció comença molt abans de presentar la sol·licitud, quan les famílies han de pensar quina escola volen per als fills i filles. Per facilitar aquesta decisió, els centres educatius organitzen jornades de portes obertes i xerrades informatives...

 

Com varia la preinscripció de l'alumnat que ja està matriculat en un centre educatiu?

4 min. 56 seg. Per demanar una plaça perquè un infant o jove comenci un curs escolar en un centre diferent, cal seguir el procediment de preinscripció escolar general.  En primer lloc, l'infant o jove que ja ha estat matriculat a Catalunya a partir del curs 2015-2016 té assignat un codi identificador del Registre...

Com triar escola o institut

7 min. 37 seg. El Mapa Escolar de Catalunya (mapaescolar.gencat.cat) és una eina del Departament d'Educació on es poden consultar tots els centres i conèixer l'oferta educativa de cada un. També és possible buscar directament un centre educatiu pel seu nom o codi...

 

Salta a la part superior