Portal de Transparència

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
17/07/2024 11:55:25

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Portal de transparència
Informació corporativa

Portal de transparència - Informació corporativa

Relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats

Relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb l'Administració que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, i també el règim de dedicació i el règim retributiu d'aquest personal i les tasques que duu a terme.

Accés a la informació:

La relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb l’Administració que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, i també el règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme es pot consultar en els annexos de la documentació d'aquests tipus de contractes publicats en el Perfil de Contractant

Fitxa tècnica:

  • Restriccions d'accés: No hi ha límits
  • Font de la informació: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
  • Responsable: Cap del Departament de Gestió i desenvolupament de persones
  • Responsable operatiu: Tècnic/a mitjà/ana de Recursos Humans
  • Periodicitat: Mentre mantingui la seva vigència. S'actualitzarà en la mesura que es produeixi un canvi, variació o modificació en l'indicador o part del mateix.
  • Format: HTML

Marc normatiu:

Article 9. 1. h de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Salta a la part superior