Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
17/07/2024 13:03:26

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Informació

Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)

La Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) és el sistema que, de forma agregada, proporciona l’adequada transparència a les subvencions i altres ajuts que concedeixen les Administracions publiques de tot l’Estat; en concret, subministra informació sobre les subvencions i ajuts publiques concedides pel sector públic estatal des de 2014 i per la resta de les Administracions publiques des del 2016. La informació proporcionada es publica respectant i salvaguardant l’honor i la intimitat personal o familiar de les persones físiques. La BDNS es regula a l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i es custòdia en la Intervenció General de l’Administració de l’Estat:

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias

Salta a la part superior