Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Eix 3 Una ciutat feminista

OE.3.1 OE.3.1 Garantir que les polítiques d'igualtat siguin fil conductor de l'acció municipal, situant-les en el centre d'aquest

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Educació de qualitat  Igualtat de génere  Treball decent i creixement econòmic  Reducció de les desigualtats Ciutats i comunitats sostenibles  Producció i consum responsables Pau, justícia i institucions sòlides  

Promovent la cultura de la igualtat i la lluita contra la violència masclista entre la ciutadania, combatent la feminització de la pobresa, i fomentant la igualtat efectiva a tots els àmbits de l’Ajuntament i en el conjunt de les activitats municipals.

Afectat pel covid-19  OO.3.1.1 Promoure la cultura de la igualtat i de lluita contra la violència masclista entre la ciutadania i combatre la feminització de la pobresa.

 • 3.1.1.1 Elaboració del IV Pla d’Igualtat de Gènere (2019 - 2023) com a instrument per fomentar l’actuació de l’Ajuntament en l’eliminació de les desigualtats de gènere.
 • 3.1.1.2 Estudi de la ubicació i l’adequació d’un equipament per tenir un espai de referència per a les polítiques d’atenció a les dones.
 • 3.1.1.3 Revisió del programa d’activitats educatives per reforçar el treball amb perspectiva de gènere i el feminisme a les aules.
 • 3.1.1.4 Elaboració d’un itinerari formatiu amb perspectiva feminista i LGTBIQ+, per a tota la ciutadania, amb la col·laboració del teixit associatiu.
 • 3.1.1.5 Elaboració d’un mapa de seguretat a la via pública, amb la incorporació de criteris vivencials de les dones, per determinar aquells punts de la ciutat que cal millorar amb mesures específiques.
 • 3.1.1.6 Creació de Plans d’Ocupació específics per tal de fomentar l’ocupabilitat de dones en situació d’atur.

Afectat pel covid-19  OO.3.1.2 Fomentar la igualtat efectiva a tots els àmbits de l’Ajuntament i en el conjunt de les activitats municipals.

 • 3.1.2.1 Avaluació i actualització del Pla d’Igualtat Intern incorporant la transversalitat de gènere a tots els plans, programes, pressupostos i normatives de l’Ajuntament.
 • 3.1.2.2 Inclusió de clàusules socials a la contractació pública per promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats.

OE.3.2 OE.3.2 Garantir la protecció i la promoció dels drets de les persones LGTBIQ+

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Salut i Benestar   Reducció de les desigualtats   Pau, justícia i institucions sòlides  

Vetllant per la igualtat efectiva de les persones LGTBIQ+ i fomentant la seva visibilització i sensibilització sobre les seves demandes, així com la igualtat efectiva a tots els àmbits de l’Ajuntament i en el conjunt de les activitats municipals.

Afectat pel covid-19 OO 3.2.1 Vetllar per la igualtat efectiva de les persones LGTBIQ+ i fomentar la seva visibilització i sensibilització sobre les seves demandes.

 • 3.2.1.1 Elaboració del primer Pla LGTBIQ+ de Sant Feliu de Llobregat.
 • 3.2.1.2 Incorporació de criteris als plans d’ocupació per fomentar la participació de persones del col·lectiu LGTBIQ+.
 • 3.2.1.3 Implantació d’un servei d’assessorament integral (SAI) a les persones i famílies amb components LGTBIQ+ i acompanyament als centres de referència.
 • 3.2.1.4 Establiment de mecanismes de coordinació amb els CAP de la ciutat per fomentar l’aplicació del model d’atenció a la salut de les persones trans i resta de col·lectius LGTBIQ+.