Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
29/09/2023 09:23:49

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Tràmits, gestions, normatives, anuncis

Seu electrònica - Tràmits, gestions, normatives, anuncis

Relació de convenis subscrits per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Objecte:Conveni marc de col·laboració per a interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions catalanes.
Organisme:Generalitat de Catalunya -Departament de Governació i Administracions Consorci LOCALRET Consorci AOC Ajuntament de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de cessió d'ús parcial del local municipal situat al Passeig comte Vilardaga,29 per a la ubicació d'un Centre d'Atenció a les Drogodependències.
Organisme:Servei Català de la Salut
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per a la implantació del servei de factura electrònica de "la Caixa" (CaixaFactura)
Organisme:Ajuntament del Prat de Llobregat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona AUDIFILM Grupo Assystem
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per a la implantació de la Plataforma de Gestió Documental Integral.
Organisme:Agrupació de 13 ajuntaments, representada per l'Ajuntament de Lloret de Mar
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni per a la prestació del servei de facturació electrònica, e.FACT
Organisme:Consorci Administració Oberta de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per a la implantació de la plataforma de gestió documental integral desenvolupada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Organisme:Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per tal de fixar mitjans electrònics com a preferents en les comunicacions CECAT- Ens Locals.
Organisme:Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni amb l'Agència Catalana de Certificació per a la prestació de serveis de certificació digital com a entitat de registre
Organisme:Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de Certificació
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni i adhesió a la plataforma de l'AOC, eNOTUM (notificacions electròniques)
Organisme:Consorci Administració Oberta de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni i adhesió a la plataforma de l'AOC eTAULER (Tauler d'anuncis electrònic).
Organisme:Consorci Administració Oberta de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Col·laboració de l'Associació en la difusió i captació d'ofertes de treball així com de perfils professionals qualificats per a la borsa de treball que gestiona l'Ajuntament mitjançant el Servei Local d'Ocupació.
Organisme:Associació Empresarial Innovadora del Clúster de fabricants d'aixetes i empreses auxiliars
Obligacions econòmiques:Cessió ús de la Sala de reunions de la primera planta i la Sala d'actes de la planta baixa del Centre Can Maginàs, sempre prèvia sol·licitud i segons disponibilitat, per al desenvolupament d'activitats pròpies de l'entitat i de la dinamització del clúster
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per les relacions laborals en matèria de Seguretat i Salut laboral.
Organisme:Organitzacions Sindicals CCOO i UGT
Obligacions econòmiques:L'Ajuntament es farà càrrec com a màxim de 6.459,50euros/any i s'abonarà de la forma que, de mutu acord,estableixin les parts signants.
Finalització:

Objecte:Conveni per a la realització d'un estudi de valoració urbanística sobre la modificació puntual del PGM i l'àrea de contacte del Parc de Collserola.
Organisme:Universitat Politècnica de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni per a l'adhesió al sistema d'informació i atenció a les víctimes i afectats d'accidents de trànsit a Catalunya del Servei Català del Trànsit.
Organisme:Servei Català de Trànsit del Departament d'Interior
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Aprovació Conveni a la Xarxa Rescat de Radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya.
Organisme:Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració en matèria de cartografia digital.
Organisme:Telefónica España, SAU
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Condicions que han de regir la posada en marxa de la Unitat Mòbil de Teleassistència
Organisme:Diputació de Barcelona
Obligacions econòmiques:0
Finalització:

Objecte:Col.laboració per a l'adhesió de municipis de la demarcació de Barcelona a la plataforma local Med-Marroc
Organisme:Diputació de Barcelona
Obligacions econòmiques:0
Finalització:

Objecte:Conveni urbanístic per la millora i manteniment dels espais públics del Parc Central- Riera Pahissa.
Organisme:Ajuntament de Sant Just Desvern
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Col.laboració i coordinació per a un millor servei a la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat.
Organisme:Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i la Fundació Laurentius
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Foment de l'emprenedoria: programa YUZZ.
Organisme:Fundación Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del sector Financiero (UCEIF).
Obligacions econòmiques:10.000
Finalització:

Objecte:Regular Servei de préstec de material esportiu i recreatiu de la Diputació de Barcelona.
Organisme:Diputació de Barcelona. Gerència Serveis d'Esports
Obligacions econòmiques:Cap
Finalització:

Objecte:Realització del Programa de Formació i Inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT), per a l'any 2015
Organisme:Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Implantació de la plataforma de gestió documental integral desenvolupada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Organisme:Ajuntament de Matadepera
Obligacions econòmiques:No hi ha
Finalització:

Objecte:Adhesió al Protocol de col.laboracióm entre AEAT i FEMP així com els convenis de Col.laboració en matèria de subministrament de informació tributària i col.laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats Locals.
Organisme:Agencia Estatal de Administración Tributaria
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Renovació del conveni de cessió dús del immoble propietat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, situat al carrer Joan Batllori, 21-23 a favor de l'associació CineBaix als efectes de que porti a terme l'activitat de cinema i el serveis de bar, que estiguin lligats als serveis de cinema i per als socis del cinema.
Organisme:Associació CINEBAIX
Obligacions econòmiques:Cessió ús local i subscripció de pòlissa de responsabilitat civil, per tal d'assegurar els riscos inherents a l'immoble i a l'activitat de cinema i de bar que CineBaix desenvolupi.
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per a la creació i gestió d'un punt d'accés a Internet i les noves tecnologies.
Organisme:La Unió Coral
Obligacions econòmiques:Despeses bàsiques de funcionament de l'espai digital. La possible instal·lació i manteniment d'un programari de gestió dels ordinadors. Que la navegació per Internet sigui totalment gratuïta en l'equipament cedit.
Finalització:

Objecte:Conveni urbanístic per al desenvolpament del Pla de Millora Urbana al Polígon Balmes-General Manso
Organisme:Junta Compensació del Polígon Balmes -General Manso de Sant Feliu de Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Prorrogar el Conveni amb els centres escolars i el Consell Esportiu del Baix Llobregat, per la promoció del Pla Català "Esport a l'Escola"
Organisme:Consell Català de l'Esport
Obligacions econòmiques:Aportació anual com a mínim igual a la de la Generalitat de Catalunya, que haurà de destinar a la contractació de personal, infraestructura i material esportiu inventariable i fungible de suport a les activitats
Finalització:

Objecte:Aprovar conveni en matèria de seguretat pública i policia entre el Departament d'Interior i Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Organisme:Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior, Relacions Institucionals
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de Col·laboració entre el Gremi de Constructors d'Obres del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Organisme:Gremi de Constructors del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni interadministratiu de col·laboració en matèria d'informàtica
Organisme:Ajuntament de Vilassar de Mar
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de Cooperació en matèria tecnològica, l'objectiu del qual és l'intercanvi de coneixement per optimitzar el desenvolupament de solucions tecnològiques avançades per a l'Administració Local, en matèria de gestió de la informació
Organisme:AUDIFILM, ABI, SL
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni interadministratiu de col·laboració en matèria d'informàtica.
Organisme:Ajuntament Montornés del Vallés
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni en matèria d'educació ambiental.
Organisme:Generalitat de Catalunya - Departament de Medi Ambient
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni, en el marc del projecte d'intervenció integral dels barris de Can Calders i La Salut, que regula la cessió de l'ús d'espais dels locals de l'esmentada entitat per a la realització d'actes i activitats d'àmbit cultural i de dinamització social i associativa i la concreció dels seus usos i activitats.
Organisme:Parròquia de Sant Joan Baptista de Sant Feliu de Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de cessió de la finca municipal patrimonial R-20 a Can Bertrand per a centre de formació ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual. Anselm Clavè 5-7 i Passatge Sant Joan 85
Organisme:Fundació APIP-ACAM
Obligacions econòmiques:
Finalització:07/07/2039

Objecte:Aprovar subscriure un conveni amb la Confederació Empresarial PIMEC per a la cessió d'ús d'un espai a la 2a planta del Centre Can Maginàs
Organisme:Associació PIMEC
Obligacions econòmiques:PIMEC aporta 5.000€ anuals com a participació en les despeses generals.
Finalització:

Objecte:Aprovar conveni amb el Qvixote Quartet.
Organisme:Qvixote Quartet
Obligacions econòmiques:Cessió
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per a la revisió de la salut visual de persones amb pocs recursos econòmics
Organisme:Universitat Politècnica de Catalunya
Obligacions econòmiques:27,00 € per cada ullera de persona derivada Serveis socials
Finalització:

Objecte:Conveni mitjançant el qual es regula la cessió d'un espai a Can Ricart
Organisme:Associació Ventijol
Obligacions econòmiques:Cessió
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració entre el Col·legi de Procuradors dels Tribunals Barcelona (Delegació Territorial de Sant Feliu de Llobregat) i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per ajudar a les persones o famílies en situació de vulnerabilitat en una diligència de llançament d'un procediment de desnonament o execució hipotecària.
Organisme:Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni amb la Cobla Sant Jordi.
Organisme:Cobla Sant Jordi, S.C.P.
Obligacions econòmiques:Cessió
Finalització:

Objecte:Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la modificació d'un sentit de circulació d'un tram de la Carretera BV-2001.
Organisme:Diputació de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Ratificar el protocol signat entre el Minisiteri de Foment, el departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu de Ll., per al soterrament de la línia ferroviària al seu pas pel nucli urbà.
Organisme:Ministeri de Foment i Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració per a la creació de la residència persones amb discapacitat psíquica "Mas Lluí" i Centre ocupacional.
Organisme:Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família i l'Associació Cívica d'Ajuda Mútua, ACAM.
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Protocol de col·laboració relatiu al projecte de soterrament de la línia de Vilafranca.
Organisme:Autoritat del Transport Metropolità
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni sobre creació de l'Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu de Llobregat integrat a la Xarxa d'Arxius Històrics de la Generalitat
Organisme:Generalitat de Catalunya- Departament de Cultura
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Conveni de col.laboració
Organisme:Associació de Defensa Forestal de Sant Feliu de Llobregat
Obligacions econòmiques:3.200€
Finalització:

Objecte:Realització d'activitats formatives i la creació de projectes conjunts pel foment de l'emprenedoria
Organisme:Fundació per la Investigació i la Formació en Comunicació Experiencial (Obicex)
Obligacions econòmiques:No hi ha.
Finalització:31/08/2025
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Cessió parcela C/ Anselm Clavé, 21-23-25-27 i tercera planta edifici C/ del Pla , 2D-2G, per construcció Habitatge Protecció Oficial i Habitatge dotacional.
Organisme:IMPSOL
Obligacions econòmiques:No
Finalització:

Objecte:Adequació de la finca del pg. Nadal, 28 per possibilitar el trasllat de l'Agrupament Escolta a la part de les finques cedides en arrendament a l'Ajuntament.
Organisme:Agrupament Escolta i Guia Nostra Dona de la Salut, i Fundació Sindicat Agrícola de Sant Feliu.
Obligacions econòmiques:Ajuntament: 130000. Agrupament Escola: 17000.
Finalització:31/12/2050

Objecte:Desenvolupament de la "Sant Feliu Maker League 2018"
Organisme:Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral
Obligacions econòmiques:No hi ha.
Finalització:

Objecte:Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i la Fundación Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del sector financiero (UCEIF) per al foment de l'emprenedoria jove de base tecnològica
Organisme:Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero-UCEIF
Obligacions econòmiques:10.000€
Finalització:

Objecte:Delegació de les competències locals en matèria de protecció de la legalitat i de la disciplina urbanística en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Parc Agrari del Baix Llobregat
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona
Obligacions econòmiques:13.591,43€
Finalització:
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Conveni transport 2019
Organisme:AMB
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:El Perfil de la Ciutat: mesura de la qualitat de vida i la sostenibilitat de les ciutats mitjanes
Organisme:Perfil de Ciutat
Obligacions econòmiques:
Finalització:
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Conveni de col·laboració entre el Voluntariat Sènior d'Assessorament Empresarial, SECOTbcn. i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, pel foment de l'activitat empresarial i la de nous emprenedors durant tots els processos de seguiment i creació d'empreses
Organisme:Voluntariat Sènior d'Assessorament Empresarial, SECOTbcn
Obligacions econòmiques:2.500€
Finalització:
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Cessió de la plataforma documental integral (GDMatrix) desenvolupada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Organisme:Ajuntament de Premià de Dalt
Obligacions econòmiques:
Finalització:
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per a la instal.lació i gestió de les marquesines de les parades d'autobús del municipi.
Organisme:AMB
Obligacions econòmiques:
Finalització:11/02/2024
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Establir la col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a la realització del Programa de Formació i Inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT), per al període 2020-2023
Organisme:Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2023

Objecte:Seguiment de les obres de soterrament del ferrocarril en el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona
Obligacions econòmiques:No
Finalització:22/06/2024

Objecte:Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per al manteniment en l'àmbit del riu Llobregat en el seu Terme MunicipalT
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2024
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Actuacions al parc relacionades amb el temporal Glòria
Organisme:Patronat Parc de Collserola
Obligacions econòmiques:15000€
Finalització:
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Millora de les infraestructures i dels serveis agraris del municipi (2020-2023)
Organisme:Parc Agrari del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2023
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per la prestació de serveis d'assistència tècnica en l'àmbit del desenvolupament inclusiu i sostenible a les administracions locals per a l'impuls socioeconòmic, el desplegament de l'estratègia comarcal i la reactivació
Organisme:Consell Comarcal del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:Aportació de 15.500€ anuals al Consell Comarcal del Baix Llobregat
Finalització:30/12/2023

Objecte:Col·laborar en iniciatives de conservació d'elements patrimonials afectats per les obre de soterrament de les vies d'ADIF
Organisme:Ajuntament de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:23/12/2024

Objecte:Cessió d¿un local per a la instal·lació del Serveis d¿Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i els seus fills i filles per al 2021.
Organisme:Generalitat de Catalunya.
Obligacions econòmiques:
Finalització:
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Conveni amb EAIA 2021
Organisme:EAIA
Obligacions econòmiques:SI
Finalització:31/12/2024
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Renovació Conveni de Regulació per la Pobresa Energètica.
Organisme:Aigües de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:09/11/2025

Objecte:Aprovar el conveni entre L¿ Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i la Fundació S21 per a la prestació del Servei d¿ajuda a domicili a través del Consorci de Salut d¿Atenció Social de Catalunya.
Organisme:Fundació S21 del Consorci de Salut d¿Atenció Social de Catalunya.
Obligacions econòmiques:SI
Finalització:30/06/2025

Objecte:Cessió de terreny públic per a l'ocupació temporal d'una porció de sòl al Passatge entre el carrer Jaume Ribas, 3 -5, d'aquest municipi per a la instal·lació d'una estació transformadora.
Organisme:Edistribución Redes Digitales, S.L.U.
Obligacions econòmiques:
Finalització:
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Establir les bases i condicions mitjançant les quals l¿Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s'incorpora al Sistema central d¿adquisicions de béns i serveis de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya en totes les categories de subministraments i serveis.
Organisme:Generalitat de Catalunya - Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda- Comissió Central de Subministraments
Obligacions econòmiques:És un conveni d'adhesió
Finalització:02/06/2025
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Millora de les infraestructures i dels serveis agraris del municipi
Organisme:Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:20.000
Finalització:31/12/2023
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Transport adaptat 2021/24
Organisme:Consell Comarcal del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2024

Objecte:CESSIÓ EN COMODAT DEL FONS DOCUMENTAL DEL FONS SILVESTRE GILABERTE HERRANZ
Organisme:Silvestre Gilaberte Herranz
Obligacions econòmiques:
Finalització:27/09/2051

Objecte:Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat per al servei de manteniment i conservació del Parc Torreblanca
Organisme:Consell Comarcal del Baix Llobregat i els Ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2024

Objecte:Actualització Oficina municipal d'escolarització
Organisme:DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DELEGACIO TERRITORIAL BAIX LLOBREGAT
Obligacions econòmiques:
Finalització:

Objecte:Per l'adherició al seu moment a un dels convenis signats entre la AEAT y la FEMP en 2003: -Subministrament d'informació de caràcter tributari a les entitats locals -Intercanvi d'informació tributaria i col·laboració en la gestió recordatòria amb les entitats locals
Organisme:Amb la "Agencia Estatal de Administración Tributaria"
Obligacions econòmiques:
Finalització:03/04/2025

Objecte:Per a la implementació del projecte forestal de mitigació i adaptació al canvi climàtic (PROMACC) de la Serra de Collserola
Organisme:Centre de la Propietat Forestal de Catalunya
Obligacions econòmiques:
Finalització:29/05/2027

Objecte:El finançament de les obres del Parc de Torreblanca incloses al Pla de Millora del Valor Patrimonial dels Parcs de la Xarxa de Parcs Metropolitans
Organisme:Consell Comarcal del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:100.000
Finalització:31/12/2023
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:EAIA 2022
Organisme:CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
Obligacions econòmiques:11062.19
Finalització:31/12/2024

Objecte:Gestió pisos municipals de lloguer amb serveis.
Organisme:Fundació Família i Benestar Social.
Obligacions econòmiques:
Finalització:14/06/2026

Objecte:Per al manteniment i gestió del Parc del Llobregat
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona
Obligacions econòmiques:
Finalització:16/09/2026
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Aprovar conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l'Aigua SA, per al desenvolupament del projecte de telemesura de comptadors d'aigua al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.
Organisme:AIGÜES DE BARCELONA EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL
Obligacions econòmiques:NO
Finalització:28/07/2026

Objecte:Contra Programa 2022-2025 de Serveis Socials
Organisme:Generalitat de Catalunya
Obligacions econòmiques:SI
Finalització:31/12/2025

Objecte:Regular la col·laboració entre els Ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, per a l'execució de l'actuació supramunicipal dels projectes subvencionats per la Diputació de Barcelona "Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE)" , "Siguem sostenibles als PAES" i "Generant Role Models. Empreses en femení"
Organisme:Ajuntaments de Sant Joan Despí i Sant Just Desvern
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/03/2024

Objecte:Conveni per a la custòdia, la promoció i la dinamització del patrimoni de la Catedral de Sant Llorenç, per garantir un millor servei als seus usuaris i a la ciutat de Sant Feliu.
Organisme:Catedral Parròquia de Sant Llorenç
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2025
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:IMPULSAR LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA `LA RUTA DEL TRAM¿
Organisme:AMB EL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT, CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, TRAMVIA METROPOLITÀ, I ELS AJUNTAMENTS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, SANT FELIU DE LLOBREGAT, SANT JOAN DESPÍ I SANT JUST DESVERN
Obligacions econòmiques:-
Finalització:15/03/2027

Objecte:Execució d'obres de climatització a la planta 1a del Centre Serveis El Pla
Organisme:Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Obligacions econòmiques:Estimació aportació Ajuntament: 48.629,95€
Finalització:01/11/2023

Objecte:Conformar un equip de treball amb diferents ciutats per treballar en l'àmbit de les ciutats digitals i així aconseguir alinear els municipis catalans en el seu procés de digitalització, posant en comú la seva realitat i explorant la compartició de coneixement i recursos; modelitzar com haurien de ser les ciutats en l'àmbit digital en el marc del metamodel; i establir les estratègies i accions de futur de manera conjunta en el marc de l¿eix de Ciutats Digitals del Pacte Nacional de la Societat Digital.
Organisme:Conveni de conveni de col·laboració entre el Consorci Localret, l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Lleida, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Obligacions econòmiques:
Finalització:04/10/2023
Document:Descàrrega del document del conveni

Objecte:Regular les actuacions de suport als polígons i l'activitat econòmica per als anys 2022 i 2023, entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i l'Associació d'Empresaris dels Polígons d'activitat econòmica de Sant Feliu de Llobregat (AEPLA)
Organisme:Associació d'Empresaris del Polígons d'activitat econòmica de Sant Feliu de Llobregat (AEPLA)
Obligacions econòmiques:Despesa de 5.000€
Finalització:31/03/2024

Objecte:Adhesió a la prorroga del Centre d'Urgències Mèdiques i Emergències Socials
Organisme:Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona
Obligacions econòmiques:20331,08€
Finalització:31/12/2024

Objecte:Gestió del Projecte singular "Jove, al Baix impulsa't" en el marc de la convocatòria per a l'any 2022 de Projectes Singulars del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Organisme:Consell Comarcal del Baix Llobregat
Obligacions econòmiques:
Finalització:31/12/2023

Objecte:Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i Coloma Armengol SL, per a la implementació i desenvolupament d'un bessó digital d'un equipament municipal de Sant Feliu de Llobregat.
Organisme:Coloma Armengol S.L.
Obligacions econòmiques:
Finalització:19/12/2023
Document:Descàrrega del document del conveni

Salta a la part superior