Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/07/2024 18:28:18

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
El Consistori

L'Ajuntament - El Consistori

Àrea de Territori, Transició Ecològica i Planejament

Competències delegades

Presidència de l'Àrea:

 • Aplicació i compliment normativa transparència i protecció de dades
 • Aportacions a ens i organismes propis o externs (quantia anual inferior 0,2% pressupost)
 • Aprovació i resolució subvencions import igual o inferior 0,2% pressupost
 • Convenis amb entitats públiques i privades dins el seu àmbit d'actuació (inferior 0,2% pressupost)
 • Direcció, coordinació i gestió de l'Àrea i del seu personal
 • Gestió dels expedients del seu àmbit d'actuació, revocació d'actes i rectificació d'errors
 • Òrgan de contractació (quantia anual inferior 0,2% pressupost i delegació JGL)
 • Planificació, coordinació, transversalitat i avaluació de les polítiques de l'Àrea
 • Signar anuncis oficials, executar i fer complir els acords de l'Àrea
 • Signar les certificacions de l'Àrea emeses per la Secretaria General
 • Sol·licituds i acceptacions subvencions dins el seu àmbit d'actuació
 • Llicències i comunicacions prèvies en matèria urbanística

Regidoria d'Urbanisme

 • Autorització i llicències d'obres en matèria urbanística
 • Ocupació de via pública per actuacions relacionades amb obres
 • Patrimoni municipal del sòl i de l'habitatge.
 • Projectes i Obres municipals
 • Protecció de la legalitat urbanística

Regidoria de Planejament

 • Gestió urbanística derivada del planejament
 • Planejament urbanístic

Regidoria de Medi Ambient i Lluita Contra el Canvi Climàtic

 • Cicle integral de l'aigua i circularitat del metabolisme urbà
 • Educació ambiental i sostenibilitat
 • Espais naturals del Parc Natural de la Serra de Collserola i connectors ecològics
 • Foment de les energies alternatives, l'estalvi i l'eficiència
 • Foment i preservació del Parc Agrari del Baix Llobregat i de l'activitat agrària
 • Planificació i gestió energètica i climàtica
 • Suport a les entitats relacionades amb el medi ambient i l'agricultura

Regidoria de Mobilitat

 • Desenvolupament de plans de mobilitat
 • Foment de la mobilitat sostenible
 • Foment del transport públic

Regidoria de Serveis Municipals

 • Gestió de la Deixalleria i d'altres instal·lacions municipal de gestió de residus
 • Gestió de la xarxa de clavegueram
 • Gestió de zones verdes, jardins i arbrat
 • Gestió dels residus i de la neteja viària

Regidoria d'Espai Públic

 • Manteniment de la ciutat: via pública, enllumenat, edificis i instal·lacions municipals

Regidoria de Benestar Animal

 • Cens d'animals
 • Gestió de colònies
 • Planificació i gestió de pipicans i correcans
 • Protecció i tinença responsable d'animals
 • Sensibilització i conscienciació envers el benestar animal

Regidoria de Dret de l'Habitatge

 • Cooperació amb les entitats pel dret a l'habitatge
 • Coordinació de l'oficina local d'habitatge
 • Elaboració i desenvolupament del Pla local d'Habitatge 2024-2028
 • Foment de polítiques d'habitatge social i adaptat
 • Suport a les persones i famílies en risc de pèrdua de l'habitatge
 • Taula Social pel dret a l'habitatge

Enllaços a documents d'interès:

Salta a la part superior