Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/07/2024 17:58:33

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
El Consistori

L'Ajuntament - El Consistori

Àrea de Serveis a les persones

Competències delegades

Presidència de l'Àrea:

 • Aplicació i compliment normativa transparència i protecció de dades
 • Aportacions a ens i organismes propis o externs (quantia anual inferior 0,2% pressupost)
 • Aprovació i resolució subvencions import igual o inferior 0,2% pressupost
 • Convenis amb entitats públiques i privades dins el seu àmbit d'actuació (inferior 0,2% pressupost)
 • Coordinació de les activitats i serveis dels equipaments socioculturals
 • Direcció, coordinació i gestió de l'Àrea i del seu personal
 • Gestió de festes populars, fires d'atraccions i activitats socioculturals
 • Gestió dels expedients del seu àmbit d'actuació, revocació d'actes i rectificació d'errors
 • Òrgan de contractació (quantia anual inferior 0,2% pressupost i delegació JGL)
 • Planificació, coordinació, transversalitat i avaluació de les polítiques de l'Àrea
 • Signar anuncis oficials, executar i fer complir els acords de l'Àrea
 • Signar les certificacions de l'Àrea emeses per la Secretaria General
 • Sol·licituds i acceptacions subvencions dins el seu àmbit d'actuació

Regidoria de Serveis Socials

 • Ajuts socials i d'urgència
 • Atenció domiciliària i teleassistència per a gent gran
 • Bancs d'aliments, menjadors socials i beques als menjadors escolars
 • Comissions socials als centres educatius
 • Detecció, atenció i seguiment de persones en risc d'exclusió social

Regidoria d'Educació i Infància

 • Atenció a la Infància
 • Desplegament del Projecte educatiu de ciutat
 • Educació en el lleure
 • Escola municipal de música
 • Escoles Bressol i Centres 0-3
 • Foment i suport a la participació en l'àmbit escolar
 • Formació i aprenentatge permanent
 • Oficina municipal d'escolarització
 • Suport i acompanyament a la comunitat educativa i les AMPAs
 • Suport i coordinació amb els centres escolars

Regidoria de Cultura

 • Activitats culturals
 • Biblioteca
 • Calendari festiu
 • Ciutat de les Roses
 • Gestió cívica i col·laborativa d'espais i equipaments municipals
 • Promoció cultural de la ciutat
 • Serveis i equipaments culturals municipals
 • Suport a les entitats culturals

Programa de Memòria Democràtica

 • Memòria Democràtica

Programa de Política Lingüística

 • Política Lingüística

Regidoria d'Esports

 • Espais i activitats esportives a la ciutat
 • Impuls, seguiment i avaluació del Pla Estratègic de l'Esport
 • Interlocució, seguiment i gestió de la concessió del Complex municipal de piscines
 • Serveis i equipaments esportius municipals
 • Suport a les entitats esportives

Regidoria de Joventut

 • Desenvolupament i seguiment del Pla Jove
 • Foment de la participació entre el jovent
 • Gestió d'activitats per a gent jove
 • Gestió i dinamització del casal de joves
 • Planificació, gestió, seguiment i avaluació de les polítiques de joventut
 • Suport a les entitats juvenils

Regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI

 • Foment de la igualtat real i efectiva
 • Seguiment de la xarxa contra la violència masclista
 • Seguiment i avaluació del Pla local d'Igualtat i del LGTBIQ+
 • Servei d'atenció integral
 • Servei d'informació i orientació a les dones
 • Suport a les entitats de dones i LGTBI

Regidoria de Gent Gran

 • Foment d'activitats per gent gran
 • Gestió d'espais i equipaments per a la gent gran (Casal de la gent gran)
 • Planificació, gestió, seguiment i avaluació polítiques adreçades a la gent gran
 • Suport i acompanyament a les entitats de gent gran

Regidoria de Persones amb Diversitat Funcional

 • Acompanyament i suport a les entitats de persones amb diversitat funcional
 • Atenció a les persones amb diversitat funcional i a les seves famílies
 • Facilitar la integració social de les persones amb diversitat funcional
 • Foment de la participació de les persones amb diversitat funcional en les activitats de la ciutat

Regidoria de Ciutadania de Procedències Diverses

 • Acompanyament i suport a les entitats de persones migrades
 • Dinamització de la Xarxa Local d'Acollida i de la Xarxa Antirumors
 • Foment d'actuacions per a l'atenció a persones nouvingudes
 • Promoure la participació de les persones nouvingudes

Regidoria de Solidaritat i Agermanaments

 • Foment i seguiment dels projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament.
 • Promoció de l'educació en valors i la cultura de la pau
 • Relació amb les localitats agermanades
 • Suport a les entitats i a les iniciatives solidàries

Regidoria de Salut Pública i Consum

 • Actuacions en l'àmbit sanitari
 • Control i sensibilització de la salut pública i sanitat ambiental
 • Informació i suport sobre els drets dels consumidors i consumidores
 • Salubritat: desratització, desinfecció i desinsectació
 • Suport a les entitats de salut

Enllaços a documents d'interès:

Salta a la part superior