Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Calendari de comerços oberts

Calendaris d'obertura en diumenges i festius de 2024 i 2025 aprovat pel Consell Assessor de Comerç:

Els ajuntaments poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local.

Any 2024

  • 7 de gener
  • 23 i 30 de juny
  • 12 d’octubre 
  • 1, 6, 8, 15, 22 i 29 de desembre 

Any 2025

  • 5 de gener 
  • 1 de novembre 
  • 30 de novembre 
  • 6, 7, 14, 21 i 28 de desembre 

En cas que l'ajuntament no designin cap de les dates addicionals que li pertoca, el Consell Assessor proposa: el 12 de gener (Rebaixes d’hivern) i el 8 de desembre (Campanya de Nadal).

Més informació:

Atesa interlocutòria de data 21.3.18 dictada pel Tribunal Constitucional en el recurs d'inconstitucionalitat núm. 5332-2017, resta suspès l'article 37.1.j) fins què es dicti sentència:

Els establiments comercials amb una superfície de venda inferior als 300 m2 tenen llibertat per determinar els dies i hores d'obertura al públic fins a un màxim de 90 hores setmanals, inclosos els establiments gestionats en règim de franquícia, sempre i quan la seva explotació no estigui al càrrec d'una gran empresa (més de 249 persones empleades i un volum de negoci superior al cinquanta milions d'euros –recomanació 2003/361/CE de la Comissió de 6.5.03), d'acord amb el que preveu l'article 5.2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment per a la competitivitat.

Us recordem que podeu consultar la LLEI 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i la  Guia pràctica dels horaris comercials de la Generalitat.