Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
24/07/2024 13:39:41

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Educatius

Identificació

Escola Josep Monmany

El motor que inspira el nostre plantejament institucional i sobre el qual descansa el nostre projecte d'escola es basa a desenvolupar els quatre pilars per a l'educació del segle XXI: Aprendre a conèixer, a fer, a ser i a conviure.

La missió de la nostra Escola és vetllar per aconseguir l’èxit escolar del nostre alumnat en un marc d’equitat i cohesió social, oferint una educació integral que els hi ajudi a esdevenir persones autònomes, crítiques i compromeses.

Així, el nostre Projecte Educatiu deixa de manifest el desenvolupament dels 4 pilars de l’educació del s.XXI: Aprendre a ser, a fer, a conèixer i a conviure.

I això ho aconseguim amb la participació de les famílies i un equip de mestres compromesos i implicats en el dia a dia de l’Escola, així com un nou equip directiu compromès amb tota la comunitat educativa fomentant la cohesió i tenint present sempre l’infant.

 

La nostra línia pedagògica s’enriqueix pel seguiment d’una sèrie de projectes:

  • La biblioteca escolar, un espai de coneixement i d’aprenentatge
  • Programa d’intel·ligència emocional
  • La integració de les TIC com a eines d’aprenentatge, fomentant la competència digital
  • La reutilització de llibres de text i material didàctic
  • El Pla Català de l’Esport a l’escola
  • El Pla Educatiu d’Entorn
  • El Pla de Consum: A l’escola mengem + fruita
  • Metodologia a l’etapa d’educació infantil a partir de l’experimentació i els espais d’aprenentatge
  • Anglès a partir dels 3 anys.

El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge, el castellà s’inicia a primer.

Instal·lacions

  • Aula d’informàtica
  • Aula d’educació visual i plàstica/ciències (equipada amb recursos TIC)
  • Aula de música
  • Aula d’audiovisuals i anglès a primària i a infantil
  • Aula de psicomotricitat
  • Ludoteca
  • Aules de reforç
  • Biblioteca
  • Menjador
  • Gimnàs i pistes poliesportives
  • Zones d’esbarjo diferenciades per a l’educació infantil i primària

Atenció a la diversitat

  • Docència compartida
  • Grups flexibles
  • Suport escolar personalitzat
  • Programes individuals
  • Atenció psicopedagògica
  • Servei de logopèdia

Activitats complementàries

  • Jornades culturals, esportives i de ciències
  • Concerts per a les famílies
  • Colònies escolars cada final de cicle
  • Sortides pedagògiques
  • Activitats complementàries organitzades per l’Ajuntament des de la mateixa escola: campanyes de teatre, dansa i música, audicions musicals, atletisme, natació a cicle inicial…
  • Activitats amb pares, cafès tertúlia, tallers…

Activitats extraescolars

  • Estan organitzades per l’AMPA, oferint una gran varietat.
  • Activitats solidàries i de cohesió d’escola organitzades per l’AMPA: carnestoltes, La Milla, Zumba solidaria contra la diabetis....

Serveis

  • Menjador amb cuina pròpia, servei d’acollida matinal i biblioteca (horari escolar i extraescolar).

Situació

C. Mas Lluí 0003-0009 BX (SANT FELIU DE LLOBREGAT)

Vídeo

Salta a la part superior