Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/07/2024 19:08:46

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tramitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tramitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Fraccionament o ajornament de deutes tributaris

Aquest tràmit permet sol·licitar un ajornament dels tributs i ingressos de dret públic a favor de l’Ajuntament que té una persona física o una entitat jurídica pendent de pagament. 

Hi ha la possibilitat de posposar a un únic termini (ajornament) o en diferents terminis  (fraccionament). El termini o terminis acordats inclouran en el moment de cobrament el pagament del tipus establert pels interessos de demora legalment vigents que actualment és del 4,0625 %,

Amb caràcter general, el pagament es realitzarà per domiciliació bancari els dies 5 o 20 del mes a discreció de la persona sol·licitant i l’import mínim en cas de fraccionament serà de 20 €.

En cas de sol·licituds fora del període voluntari de pagament s’aplicaran al total del deute els recàrrecs de constrenyiment corresponents.

Com es fa?

En línia a través del tràmit que trobareu en aquesta pàgina. 

Les persones físiques no obligades a tramitar electrònicament, ho poden sol·licitar presencialment , a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Podeu fer una simulació de fracciónament aquí

Qui ho pot demanar?

Totes les persones contribuents que tinguin tributs i ingressos de dret públic a favor de l’Ajuntament pendents de pagament.

Alguns exemples són les liquidacions per llicències, rebuts per serveis municipals, controls i inspeccions d'activitats, etc.

Aquelles sol·licituds que incloguin tributs gestionats per delegació a través de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en seran derivades per la seva tramitació.

Documentació que cal

  • Quan l’import del deute sigui superior a 18.000 € o el termini superior a 24 mesos serà requisit aportar aval bancari que pugui garantir el total del deute més els interessos de demora i el 25% de la suma dels dos conceptes anteriors.
  • En el cas de domiciliació caldrà aportar  document acreditatiu de que la persona sol·licitant és titular del compte bancari corresponent.
Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Disponible actualmentFraccionament o ajornament de deutes tributarisAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Requisits per a la tramitació en línia
Requisits per a la tramitació en línia
 
Llocs on es pot realitzar presencialment
Salta a la part superior