Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/07/2024 05:53:35

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tramitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tramitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Liquidació de plusvàlua

L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) és un impost municipal que s'ha de pagar en cas de transmissió d'un bé immoble (pis, local, plaça d'aparcament, terreny, etc.), ja sigui perquè s'ha venut, s'ha heretat, s'ha rebut per donació o per altres tipus de transmissió. L’increment de valor del terreny es produeix des que es va adquirir la propietat fins que es transmet.

L’autoliquidació és una declaració en què l’obligat tributari comunica a l’Administració les dades necessàries per fer la liquidació del tribut i realitza, ell mateix, les operacions de qualificació i quantificació de l’import del deute tributari.

Com es fa?

  • En línia a través del tràmit que trobareu en aquesta pàgina.
  • Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
  • Per correu postal, enviant l'imprès de sol·licitud signat amb la documentació adjunta que calgui a l'Oficina. d'Atenció Ciutadana.

Qui ho pot demanar?

Estan obligades a declarar i practicar l’autoliquidació d’aquest impost les persones físiques o jurídiques que transmeten un bé immoble de naturalesa urbana (pis, local, plaça d'aparcament, terreny, etc.). En cas d’herència o donació l’obligat al pagament és qui rep l’immoble transmès, és a dir, la persona que hereda o la donatària.

En cas de transmissions o constitucions de drets que no siguin herències, llegats i donacions, si la transmissora o venedora és una persona física que no resideix a Espanya, la persona obligada a fer el pagament de la plusvàlua és la que compra la propietat.

Quan es pot fer?

El termini per autoliquidar és de 30 dies hàbils des de la data de transmissió. (Els dissabtes són inhàbils).

En cas d’herència, serà de sis mesos comptats des de la data de la mort del causant, prorrogables fins a un any si així ho sol·licita el subjecte passiu.

Documentació que cal

  • DNI
  • En cas de compra-venda o donació: còpia simple de l'escriptura on figura la transmissió de la propietat o de l'escriptura on figura la constitució o la transmissió d'un dret real
  • En cas d'herència o llegat: còpia simple de l'escriptura d'acceptació-adjudicació d'herència .
Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Disponible actualmentLiquidació de plusvàluatramitar
Disponible actualmentLiquidació de plusvàluatramitar
Llocs on es pot realitzar presencialment
Salta a la part superior