Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
17/07/2024 11:16:24

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tramitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tramitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Tràmits d'entitats
Dades informatives

Registre electrònic de representació (REPRESENTA)

El Registre Electrònic d'Apoderaments, creat per la Llei 39/2015 (article 6), permet fer constar les representacions que la ciutadania, professionals i empreses atorguen a tercers per actuar en nom seu davant les administracions públiques.

Representa és un registre electrònic d'apoderaments comú que ofereix l'Administració Oberta de Catalunya i permet inscriure les relacions de representació entre qualsevol persona física o jurídica.

Aquest servei permet a les persones representants relacionar-se amb les administracions públiques en nom d’altres persones sense haver de presentar, per a cada nova gestió, els documents que l’acrediten per fer-ho.

Com es fa?

Per Internet:

Podeu tramitar la inscripció accedint al Registre electrònic de representacions i apoderaments.

Presencialment:

Si necessiteu ajuda a l'hora de tramitar la inscripció, i no formeu part dels subjectes obligats a tramitar per internet, us podeu adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, on us informaran i, si ho necessiteu perquè no teniu mitjans per fer-ho, us ajudaran a emplenar, signar i enviar el formulari en el vostre nom.

Si qui atorga poders (poderdant) i qui obtindrà la representació (representant)  sou, ambdues,  persones físiques, teniu l'opció de venir juntament a l'Oficina d'atenció Ciutadana, amb cita prèvia.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica (anomenada 'poderdant' o 'persona representada'), que vulgui designar una altra persona com el seu representant

Una persona representant també pot sol·licitar la inscripció d'un poder de representació que li ha donat prèviament la persona poderdant, mitjançant un document verificat per fedatari públic, generalment notarial. 

Documentació que cal

Si sou la persona representant: S'ha d'adjuntar el document en el qual se us van atorgar els poders.

Només s'admeten documents notarials o documents privats verificats per qualsevol altre fedatari públic.

Si al document notarial no figura el CSV (codi segur de verificació) heu de tenir en compte el següent:

  • Si el presenteu en una oficina de registre, ha de ser una primera còpia emesa per la notaria.
  • Si el presenteu en línia ha de ser una còpia autèntica (proporcionada per una oficina d'assistència en matèria de registre).

Si sou la persona poderdant, podeu atorgar una representació sense adjuntar cap document (representació apud acta ). Aleshores caldrà que la persona representant accepti la representació.

Altra informació d'interès

Podeu trobar més informació seguint els següents enllaços: 

Salta a la part superior